vForms

är lösningen som gör att du kan börja använda elektroniska blanketter istället för de gamla vanliga. Glöm all omständig pappershanting och väntan på att blanketter ska komma fram! Med sköts hanteringen helt elektroniskt. Avsändaren fyller i blanketten online, identiteten verifieras, dokumentet signeras och finns inom några sekunder hos mottagaren!